Eğitmen (isim) TDK: Eğitim işiyle uğraşan kimse.
melike şimşek eğitmen

Eğitim

Eğitim işi, uğraştığım işlerden bir tanesi, hem de en sevdiklerimden. Peki bu eğitimlere neler dahil? Üniversitelerde verdiğim seminerler, yine üniversitelerde verdiğim lisans dersleri ve lisansüstü dersler, temel görüşme teknikleri, motivasyonel görüşme ve bağımlılık danışmanlığı konusunda verdiğim bireysel süpervizyonlar ve grup süpervizyonları, mesleki becerilere yönelik eğitimler, klinik yaklaşımlar üzerine eğitimler…

Özellikle aşağıdaki konularda düzenli olarak eğitim veriyorum: 

  • Psikoterapide Temel Görüşme Teknikleri – psikoloji öğrencileri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencileri ve bu alanlardan yeni mezun olmuş kişilere yönelik temel görüşme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler.
  • Motivasyonel Görüşme Tekniği – Motivasyonel Görüşme Tekniği, davranış değişikliği gerektiren her alanda kullanılan işlevsel bir teknik. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, hekimler, hemşireler, diyetisyenler, fizyoterapistler ve burada sayamadığım danışan ve hasta gören her meslek grubu bu eğitimden yararlanabiliyor.
  • Bireysel / Grup Vaka Süpervizyonu – Psikoloji, sosyal hizmet ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden yeni mezun olmuş bireysel süpervizyon almak isteyen kişilerle süpervizyon oturumları düzenliyorum. Bireysel yürüttüğüm süpervizyonların yanı sıra YEDAM İstanbul ekibi ve KKTC’de devlete bağlı merkezlerde görev yapan uzman psikologlara grup süpervizyonları şeklinde bu desteği sağlıyorum.
  • Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi – 10 yıla yaklaşan bağımlılık alanı deneyimimi eğitim programlarında aktarmaya çalışıyorum. Bağımlılık kavramı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlılığa yaklaşım, ailelere müdahale gibi alanlarda düzenli olarak eğitim veriyorum.
  • Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı (SAMBA) Grup Terapi Programı Eğiticisiyim.

Ayrıca bugüne kadar özel kurumlarda ve kamu kuruluşlarında, uluslararası platformlarda Amerika, Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Kırgızistan ve Meksika gibi ülkelerde psikolojik sorunlara ve müdahalelere ilişkin 150’nin üzerinde seminerim oldu.